Οι Εταίροι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, 15343, Αγία Παρασκευή, Ελλάδα
Τηλ.: +30 211 11 39 362
Ιστοσελίδα: www.ppcr.gr/en/
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Απόστολος Αντωνιάδης
E-mail: [email protected]

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΠΘ

Διεύθυνση: Κτήριο Κ.Ε.Δ.Ε.Α , Πανεπιστημιούπολη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Τρίτης, 54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.chem.auth.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Καθ.κ. Αναστάσιος Ζουμπούλης
E-mail: [email protected]

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58, 11145, Αθήνα, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.swri.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ Παναγιώτης Κούγιας
E-mail: [email protected]

NEVIS – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: Φραγκογιάννη 10, ΤΚ 15669, Παπάγος, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6529162
Ιστοσελίδα: www.nevis.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.κ. Λήδα Αμπατζή & Γεωργία Δήμου
E-mail: [email protected]

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΜΠ

Τμήμα: Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15773, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 7723106, +30 210 7723108, +30 210 7723334
Ιστοσελίδα: www.uest.gr, www.ntua.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου
E-mail: [email protected]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. – Δ.Ε.Η.

Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη, 10432, Αθήνα, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.dei.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δρ. Χρήστος Ρούμπος
E-mail: [email protected]

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - UNIPD

Address: Via 8 Febbraio 2, 35122, Padova, Italy
Website: www.unipd.it
Contact person: Prof. Giorgio Valle, Prof.Laura Treu
E-mail: [email protected]