Εναρκτήρια Συνάντηση του LIFE CO2toCH4 – 18/10/2021

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου LIFE CO2toCH4 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και την ενίσχυση της δέσμευσης στο έργο όλων των εταίρων.

Η συνάντηση οργανώθηκε από τον επικεφαλής του έργου, Δρ. Απόστολο Αντωνιάδη και συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι από τους οργανισμούς των εταίρων του έργου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στους κύριους στόχους του έργου ενώ όλοι οι εταίροι παρουσίασαν συνοπτικά τις εμπειρίες του φορέα τους σε σχέση με την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου. Εκπρόσωποι από κάθε φορέα παρουσίασαν τις δράσεις τις οποίες είναι επικεφαλής με μια σύντομη παρουσίαση της μεθόδου που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση τους, ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στη συνάντηση αυτή, ορίστηκαν επίσης και οι κανόνες για την ομαλή συνεργασία, οι προτεραιότητες των πρώτων 6 μηνών της υλοποίησης του έργου και οι αναθέσεις των ρόλων και των υπευθυνοτήτων των οργανισμών-εταίρων.